Odtwarzanie radia rozpocznie się po zakończeniu reklamy.